ข่าวดี! รถไฟจีน-ลาวช่วงลาวซื้อตั๋วผ่านระบบแอปพลิเคชันได้แล้ว

2023-03-16 16:54:12
แหล่งที่มา :The People's Daily App

ข้อมูลจากบริษัททางรถไฟลาว-จีนระบุว่า เมื่อเวลา 6.30 น. ของวันที่ 15 มีนาคม ตามเวลาเวียงจันทร์ สปป.ลาว เส้นทางรถไฟจีน-ลาวช่วงลาวได้เปิดให้จองตั๋วรถไฟอย่างเป็นทางการผ่านแอปพลิเคชัน “LCRTicketAPP” ซึ่งวิจัยและพัฒนาโดยสถาบันวิทยาศาสต์การรถไฟแห่งประเทศจีนในสังกัดการรถไฟแห่งประเทศจีน นับได้ว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานข้อมูลสารสนเทศการขนส่งผู้โดยสารของเส้นทางรถไฟจีน-ลาวให้ดีขึ้น ผู้โดยสารจะเดินทางสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เส้นทางรถไฟจีน-ลาวได้ก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการจำหน่ายตั๋วทางอินเทอร์เน็ต ผู้โดยสารสามารถดาวน์โหลดแอปฯ ดังกล่าวได้ที่ App Store และ Google Play

ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องแนะนำว่า แอปพลิเคชัน “LCRTicketAPP” ของเส้นทางรถไฟจีน-ลาว รองรับ 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาลาว ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น ลงทะเบียน เช็คที่นั่งคงเหลือ ค้นหาเที่ยวขบวนรถไฟ ชำระเงินออนไลน์ ทำธุรกรรมเปลี่ยนแปลงข้อมูลตั๋ว สอบถามข้อมูล ฯลฯ สำหรับผู้โดยสารชาวลาวให้ใช้บัตรประจำตัวของ สปป.ลาว ส่วนผู้โดยสารต่างประเทศให้ใช้หนังสือเดินทางในการลงทะเบียนโดยใช้ชื่อจริง หลังจากลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยก็สามารถตรวจสอบข้อมูลที่นั่งคงเหลือของรถไฟจีน-ลาวในช่วงลาว และซื้อตั่วผ่านระบบได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ ระบบรองรับวิธีชำระเงินต่าง ๆ ทั้งภายใน สปป.ลาว และต่างประเทศ เช่น VISA, UnionPay, Wechat และ AliPay เป็นต้น ก่อนโดยสารรถไฟ ผู้โดยสารต้องถือบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางที่ใช้ในการซื้อตั๋วเข้าสถานีโดยแสกน QR Code ที่สร้างขึ้นโดยระบบจำหน่ายตั๋ว หรือสามารถไปแลกตั๋วกระดาษที่ช่องจำหน่ายตั๋วในสถานีเพื่อนำไปเช็คอินและขึ้นรถไฟ

ที่มา: The People's Daily App

หู ลี่เซียน/แปล

โอภาส เหลืองดาวเรือง/พิสูจน์อักษร

ข่าวดี! รถไฟจีน-ลาวช่วงลาวซื้อตั๋วผ่านระบบแอปพลิเคชันได้แล้ว