ประชาธิปไตยแบบจีนเพื่อประชาชนชาวจีน

2023-03-14 14:47:27
แหล่งที่มา :Xinhua

การประชุมสองสภา (การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและการประชุมสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ) จัดขึ้นในเดือนมีนาคมนี้ จากการประชุมสองสภานั้น ประชาคมโลกสามารถเห็นได้ว่า ประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมทั้งกระบวนการของจีนนั้นเป็นประชาธิปไตยซึ่งอยู่ภายใต้การนําของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่แสวงหาผลประโยชน์ให้กับประชาชนและนําผลประโยชน์ที่แท้จริงมาสู่มวลชน ประเทศจีนได้ดําเนินการบนเส้นทางแห่งประชาธิปไตยที่ประสบความสําเร็จและเหมาะสมกับสภาพประเทศของตนเอง

จากการคัดเลือกตัวแทนสำหรับเข้าร่วมการประชุมสองสภาอย่างกว้างขวาง เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนเป็นนายของประเทศ และจะทำงานเพื่อประชาชนให้มากขึ้นโดยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างรอบด้าน ซึ่งเป็นข้อสรุปที่หลายประเทศได้สังเกตเห็นประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมทั้งกระบวนการของจีน

นายสมมาด พลเสนา รองประธานสภาแห่งชาติลาว กล่าวว่า จากประสบการณ์ส่วนตัวและสังเกตการณ์เป็นเวลามากกว่าครึ่งศตวรรษ ผมเชื่อว่าประชาธิปไตยภายใต้การนําและการสร้างของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้น มุ่งเน้นการทำงานเพื่อประชาชนอย่างสุดกำลัง ประชาธิปไตยของจีนมีจุดมุ่งหมายเพื่อนําผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมมาสู่ประชาชนชาวจีน

นายเชโมนิล ประธานสมาคมพัฒนาความสัมพันธ์กัมพูชา – จีนของกัมพูชา กล่าวว่า ผมเห็นประชาชนจีนมีความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวและพร้อมใจกันที่จะพัฒนา อันเป็นรูปแบบประชาธิปไตยที่มีลักษณะเฉพาะของจีน การพัฒนาหมู่บ้านจะตัดสินโดยชาวบ้าน และอยู่ภายใต้การปรึกษาหารือและคําแนะนําของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนในท้องถิ่น ผมชื่นชมแนวทางนี้มาโดยตลอด และมักจะถกประเด็นถึงรูปแบบประชาธิปไตยที่มีลักษณะเฉพาะของจีนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและเพื่อน ๆ ในกัมพูชาอยู่บ่อย ๆ

Yi Si ประธานสถาบันการศึกษายุทธศาสตร์แนวตะวันออก – ตะวันตกของสหราชอาณาจักร กล่าวว่า ประชาธิปไตยแบบตะวันตกไม่สามารถใช้เป็นคําจํากัดความด้านเดียวของแนวคิดประชาธิปไตยได้ ผมคิดว่าระบบประชาธิปไตยที่มีลักษณะเฉพาะของจีนสามารถเป็นแบบอย่างในการพัฒนาให้กับหลายประเทศได้

นายเอริค บิกอน บรรณาธิการของบริษัทบรอดคาสติ้งเคนยา กล่าวว่า ผมสังเกตเห็นว่าผู้แทนสภาประชาชนแห่งชาติมาจากหลากหลายอาชีพ เช่น คนขับรถ พนักงานจัดส่ง เกษตรกร ครู พ่อครัว แพทย์ และนักข่าว เป็นต้น หากเป็นประเทศอื่นแล้ว เรื่องเช่นนี้คงเป็นไปได้ยากสําหรับคนที่ทํางานในอาชีพดังกล่าว ทั้งนี้ การประชุมสองสภาของจีนได้รวบรวมมุมมองจากทุกสาขาอาชีพ หากพูดถึงการประชุมสองสภาและแนวทางการเมืองและประชาธิปไตยที่เป็นเอกลักษณ์ของจีน สิ่งที่ผมสนใจมากที่สุดคือการรับฟังทุกมุมมองอย่างรอบด้าน

นาย Paul Tembe นักวิจัยอาวุโสของสถาบัน TMALI (Thabo Mbeki African Leadership Institute) มหาวิทยาลัยแอฟริกาใต้ กล่าวว่า ประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมทั้งกระบวนการของจีนมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสวงหาผลประโยชน์พื้นฐานให้กับประชาชนในวงกว้าง และนําผลประโยชน์ที่แท้จริงมาสู่ประชาชนชาวจีน บรรลุความสําเร็จที่ยากจะพบเห็นได้ในโลก

มูฮัมหมัด อัสการ์ ผู้สื่อข่าวของสํานักข่าวแอสโซซิเอเต็ดเพรสของปากีสถาน (APP) ประจำประเทศจีน กล่าวว่า ระบบประชาธิปไตยภายใต้การนําของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นนอกจากจะช่วยขจัดความยากจนให้กับผู้คน 800 ล้านคนแล้ว ยังช่วยให้ประชาชนได้มีโครงสร้างพื้นฐานใช้และได้รับบริการทางการแพทย์และสุขอนามัยที่ดี ทำให้ประชาชนชาวจีนสามารถดำรงชีวิตและทํางานได้อย่างสงบสุข ผมคิดว่าระบบประชาธิปไตยของจีนกําลังกลายเป็นแบบอย่างในการพัฒนาของหลายประเทศ

แหล่งที่มา:สำนักข่าวซินหัว

โกว เสี่ยวหรง/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร

ประชาธิปไตยแบบจีนเพื่อประชาชนชาวจีน