ฉวี่ อานชื่อ:เส้นทางรถไฟจีน - ลาวเปิดช่องทางใหม่ที่สะดวกสบาย

2023-03-13 15:04:03
แหล่งที่มา :Xinhua

“จากเที่ส้นทางรถไฟจีน – ลาวเปิดให้บริการ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งผลไม้ได้ลดลง ทุเรียนสดที่เก็บจากสวนในไทยขนส่งผ่านรถไฟจีน - ลาว ใช้เวลาเพียง 7 วัน ก็จะเดินทางมาถึงคุนหมิง”  ฉวี่ อานชื่อ ผู้จัดการทั่วไปของกรุ๊ปบริษัทการรถไฟแห่งประเทศจีน สาขาคุนหมิง และยังเป็นผู้แทนประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (NPC) กล่าว

ผลไม้สดจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งขนส่งด้วยรถไฟบรรทุกสินค้าระหว่างประเทศบนเส้นทางรถไฟจีน - ลาว เมื่อเดินทางมาถึงเมืองคุนหมิง ในไม่ช้าก็จะกระจายไปสู่พื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศจีน

นับตั้งแต่การเปิดให้บริการในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ รถไฟจีน - ลาวได้ขนส่งผู้โดยสารแล้วทั้งสิ้น 11.9 ล้านคน และขนส่งสินค้าจำนวน 16 ล้านตัน

เส้นทางรถไฟจีน –ลาวเป็นโครงการสําคัญในการร่วมสร้าง “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ที่มีประสิทธิภาพสูง หลังจากเปิดให้บริการ ช่วยย่นระยะเวลาในการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนลง ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ลงอย่างมาก ปัจจุบัน ความต้องการด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน

ปัจจุบัน ประเทศจีนได้เปิดบริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนผ่านเส้นทางรถไฟจีน - ลาวแล้วทั้งสิ้นมากกว่า 20 มณฑล ครอบคลุมประเทศตลอดแนวเส้นทาง “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” มากมาย เช่น ลาว ไทย พม่า มาเลเซีย กัมพูชา เวียดนาม บังคลาเทศ และสิงคโปร์ เป็นต้น ทำให้ประเทศจีนและคาบสมุทรอินโดจีนมีช่องทางใหม่ที่สะดวกสําหรับการขนส่งทางบก เมื่อเทียบกับการขนส่งทางทะเลในอดีตแล้ว ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าลดลงเกือบ 20 วัน จากเมืองคุนหมิงของจีนถึงกรุงเทพฯ ประเทศไทยใช้เวลาเพียง 55 ชั่วโมง

ฉวี่ อานชื่อกล่าวว่า การรถไฟของจีนจะคิดค้นและพัฒนาการขนส่งระหว่างประเทศในรูปแบบใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่อง เช่น “ล้านช้าง - แม่โขง เอ็กซ์เพรส+ อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน” “รถไฟจีน - ลาว + ขบวนรถไฟจีน - ยุโรป” “รถไฟจีน - ลาว + ขบวนรถไฟขนส่งทางบก - ทะเลสายใหม่ภาคตะวันตก” ฯลฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนให้กับรถไฟจีน - ลาว

แหล่งที่มา:สำนักข่าวซินหัว

โกว เสี่ยวหรง/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร

ฉวี่ อานชื่อ:เส้นทางรถไฟจีน - ลาวเปิดช่องทางใหม่ที่สะดวกสบาย