ผลผลิตข้าวของจีนยังคงสูงกว่า 0.65 ล้านล้านกิโลกรัม 8 ปีติดต่อกัน

2023-01-28 09:33:17
แหล่งที่มา :chinanews

ในปี2565 ประเทศจีนสามารถผลิตข้าวได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทั้งนี้ จีนมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวอยู่ที่ 1,775 ล้านหมู่ (ราว 736.5 ล้านไร่) เพิ่มขึ้น 10.52 ล้านหมู่ (ราว 4.4 ล้านไร่) เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และผลผลิตอยู่ที่ 0.68655 ล้านล้านกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 3,700 ล้านกิโลกรัม และผลผลิตยังคงสูงกว่า 0.65 ล้านล้านกิโลกรัม เป็นเวลา 8 ปีติดต่อกัน

แหล่งที่มา: เว็บไซต์ไชน่า นิวส์ 

โกว เสี่ยวหรง/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร

ผลผลิตข้าวของจีนยังคงสูงกว่า 0.65 ล้านล้านกิโลกรัม 8 ปีติดต่อกัน