คุณภาพน้ำในทะเลสาบเตียนฉือ มณฑลยูนนานรักษาระดับ IV เป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน

2023-01-18 10:39:05
แหล่งที่มา :Xinhua

เนื่องจากทะเลสาบเตียนฉือได้รับการบริหารจัดการเป็นอย่างดี จาการสำรวจในปี 2565 น้ำในทะเลสาบมีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในปี 2561 ได้รับการยกระดับให้เป็นน้ำคุณภาพคลาส IV (สภาพคุณภาพน้ำมีมลพิษเล็กน้อย เหมาะสําหรับพื้นที่อุตสาหกรรมทั่วไปและพื้นที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจซึ่งไม่ได้สัมผัสกับร่างกายมนุษย์โดยตรง) ทั้งนี้ ทะเลสาบเตียนฉือยังคงรักษาคุณภาพน้ำคลาส IV ไว้ได้นาน  5 ปีติดต่อกัน

แหล่งที่มา:สำนักข่าวซินหัว

โกว เสี่ยวหรง/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร

คุณภาพน้ำในทะเลสาบเตียนฉือ มณฑลยูนนานรักษาระดับ IV เป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน