จีนจัดตั้งศูนย์พลังงานไฮโดรเจนแห่งชาติ

2023-01-17 17:12:02
แหล่งที่มา :CMG

ศูนย์ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพพลังงานไฮโดรเจนแห่งชาติแห่งแรกของจีนในนครฉงชิ่ง เป็นศูนย์ตรวจสอบคุณภาพอุตสาหกรรมของรถยนต์พลังงานใหม่  ทั้งรถยนต์ไฮโดรเจน เชื้อเพลิงไฮโดรเจน ไฮโดรเจน เซลล์เชื้อเพลิง   คุณภาพไฮโดรเจน แบตเตอรี่มอเตอร์ และส่วนประกอบอื่นๆ

ทางด้านตัวรถยนต์นั้นสามารถตรวจสอบทั้งขนาดเบาและหนัก ขณะที่เซลล์เชื้อเพลิงจะทดลองอุณหภูมิในช่วง -40°C ถึง 80°C เพื่อความทนทาน 

ศูนย์นี้ได้ทดสอบมากกว่า 200 รายการ และได้พัฒนาแพลตฟอร์มบิ๊กดาต้า ( Big Data ) สำหรับการผลิต การจัดเก็บ การขนส่ง การเพิ่มเติมพลังงานไฮโดรเจน และการจัดตารางยานพาหนะด้วย

จีนจัดตั้งศูนย์พลังงานไฮโดรเจนแห่งชาติ