เปิดประตูสู่เส้นทางสายไหมโบราณอันรุ่งโรจน์

2023-09-11 17:43:02
แหล่งที่มา :Yunnan Daily

ด่านหยางกวน ตั้งอยู่บริเวณหาดโบราณ ห่างจากเมืองตุนหวง มณฑลกานซูออกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ 70 กิโลเมตร เนื่องจากตั้งอยู่ทางใต้ของด่านอวี้เหมิน ในเวลานั้นด่านหยางกวนจึงเป็นประตูแห่งการขนส่งไปยังภูมิภาคตะวันตกเช่นเดียวกับด่านอวี้เหมิน อีกทั้งด่านหยางกวน ยังเป็นสถานที่สำหรับการคมนาคมนานาชาติในจีนโบราณ เป็นด่านผ่านสำหรับเส้นทางสายไหมสายใต้ที่ต้องผ่าน ปัจจุบัน บริเวณจุดชมวิวหยางกวนมีซากปรักหักพังของวัตถุโบราณมากมายจากสมัยราชวงศ์ฮั่น เช่น ซากปรักหักพังของโบราณหยางกวน หอส่งสัญญาณหยางกวน ถนนโบราณหยางกวน สุสานโบราณ เตาเผาเครื่องปั้นดินเผาโบราณ และโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมอื่น ๆ อีกมากมายจากราชวงศ์ฮั่น

ทั้งนี้ ในปี พ. ศ. 2549 ด่านหยางกวนได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งชาติจีน ระดับ AAAA อีกทั้ง ซากโบราณหยางกวนยังถูกจัดให้เป็นแหล่งอนุรักษ์โบราณวัตถุทางวัฒนธรรมของมณฑลกานซูอีกด้วย

เปิดประตูสู่เส้นทางสายไหมโบราณอันรุ่งโรจน์