คุณเคยเห็น "ด่านศุลกากร" สมัยเมื่อสองพันปีมาก่อนหรือไม่

2023-09-08 17:13:56
แหล่งที่มา :Yunnan Daily

ด่านอวี้เหมิน เป็นที่ตั้งของด่านบนกำแพงเมืองจีนและซากป้อมปราการอันเก่าแก่ในราชวงศ์ฮั่นของประเทศจีน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองตุนหวง มณฑลกานซู ด่านอวี้เหมินเป็นหนึ่งในเส้นทางที่สำคัญบนเส้นทางสายไหมโบราณในประเทศจีน และยังเป็นป้อมปราการสำคัญที่เชื่อมระหว่างจีนและภูมิภาคตะวันตก

ในสมัยราชวงศ์ฮั่น จักรพรรดิอู่แห่งราชวงศ์ฮั่น (ครองราชย์ตั้งแต่ 141 ปีก่อนคริสตกาล ถึง 87 ปีก่อนคริสตกาล) สร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันความปลอดภัยและความสะดวกราบรื่นในเส้นทางสายไหม อวี้เหมินถือเป็นด่านสำคัญของเส้นทางสายไหมจีนโบราณ และยังเป็นหนึ่งในตัวแทนของมรดกทางวัฒนธรรมจีนอีกด้วย ทั้งนี้ โบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจำนวนมากยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้มาเที่ยวชม

คุณเคยเห็น "ด่านศุลกากร" สมัยเมื่อสองพันปีมาก่อนหรือไม่