งานแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ (ตุนหวง) และเทศกาลท่องเที่ยวบนเส้นทางสายไหมเปิดฉากขึ้นแล้ว

2023-09-07 11:06:40
แหล่งที่มา :Yunnan Daily

งานแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ (ตุนหวง) และเทศกาลท่องเที่ยวบนเส้นทางสายไหมเปิดฉากขึ้นแล้วที่เมืองตุนหวง มณฑลกานซู่ เมื่อวันที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา

งานแสดงวัฒนธรรมนานาชาติครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "โลกแห่งการสื่อสาร : การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ร่วมกันของอารยธรรม" โดยกิจกรรมมุ่งเน้นไปที่การร่วมกันสร้าง "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" เพื่อสืบทอดและสืบสานวัฒนธรรมตุนหวง รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น

งานแสดงวัฒนธรรมครั้งนี้ใช้ชื่อเดียวกันว่า "ฟอรั่มตุนหวง"  โดยได้จัดการประชุมรวม 13 ฟอรั่ม เช่น ฟอรั่มการสืบทอดวัฒนธรรมเส้นทางสายไหมและการสร้างรูปแบบใหม่ของอารยธรรม เป็นต้น

ขณะเดียวกัน ภายในงานยังได้จัดนิทรรศการพิเศษต่าง ๆ โดยใช้โบราณวัตถุทางวัฒนธรรมอันวิจิตร งานศิลปะ และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ตลอดเส้นทางสายไหมเพื่อบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองตุนหวง ซึ่งในอดีตเคยเป็นจุดพักแรมที่สำคัญของเส้นทางสายไหมที่เกิดขึ้นจากการบรรจบและการผสมผสานของอารยธรรมต่าง ๆ

อนึ่ง  งานแสดงวัฒนธรรมนานาชาติตุนหวง เป็นเวทีที่จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศภายใต้ธีม "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" เพียงหนึ่งเดียวของประเทศจีน โดยจะจัดขึ้นปีละครั้งเป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นมา

งานแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ (ตุนหวง) และเทศกาลท่องเที่ยวบนเส้นทางสายไหมเปิดฉากขึ้นแล้ว