9 - 13 สิงหาคมนี้ นั่งรถไฟขบวนพิเศษคุนหมิง-ฉู่สยงร่วมงานเทศกาลคบเพลิง

2023-08-11 17:16:08
แหล่งที่มา :หนังสือพิมพ์คุนหมิงเดลี่

ตั้งแต่วันที่ 10 ถึง 12 สิงหาคม แคว้นปกครองตนเองชนชาติหยีฉู่สยง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน จะจัดงานเทศกาลคบเพลิงขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ดังนั้น บริษัทการรถไฟแห่งประเทศจีน สาขาคุนหมิงจึงได้จัดรถไฟความเร็วสูงคุนหมิง-ฉู่สยงขึ้นเป็นพิเศษวันละสองเที่ยวตั้งแต่วันที่ 9- 13 สิงหาคม ทั้งนี้เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยังแคว้นฉู่สยงเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลคบเพลิง

อนึ่ง ในปีนี้ เทศกาลคบเพลิงของชนชาติหยีแคว้นฉู่สยงจัดขึ้นภายใต้ธีม "บ้านเกิดของมนุษยชาติ เมืองแห่งไฟของจีน" ซึ่งจะจัดกิจกรรมที่มีสีสันมากมาย เช่น เทศกาลคบเพลิงในเมืองโบราณ ขบวนพาเหรด เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวต่างชาติได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของชาวชนชาติหยีที่หลากหลายและสามารถลิ้มรสอาหารพื้นเมืองที่แสนอร่อยได้อีกด้วย

แหล่งที่มา:หนังสือพิมพ์คุนหมิงเดลี่

โกว เสี่ยวหรง/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร

9 - 13 สิงหาคมนี้ นั่งรถไฟขบวนพิเศษคุนหมิง-ฉู่สยงร่วมงานเทศกาลคบเพลิง