ชมหมู่บ้านโพหยาที่มีสไตล์ชนชาติจ้วง

2023-08-08 15:46:17
แหล่งที่มา :Xinhua

หมู่บ้านโพหยา ตั้งอยู่ในอำเภอฝู้หนิง แคว้นปกครองตนเองชนชาติจ้วงและม้ง เหวินชาน มณฑลยูนนาน เป็นหมู่บ้านที่มีสไตล์ชนชาติจ้วงแบบดั้งเดิม คำว่า “โพหยา”เป็นภาษาจ้วง หมายถึง “สถานที่ที่ดอกไม้บานสะพรั่ง”ในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการค้นพบเพลงรักพื้นบ้าน ชุด “เพลงรักโพหยา” ที่ประกอบด้วยสัญลักษณ์ภาพ 81 ตัว ซึ่งบันทึกอยู่บนผ้าดินในหมู่บ้านโพหยา ในปี 2554 “เพลงรักโพหยา” ได้รับการคัดเลือกให้ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับชาติของจีน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หมู่บ้านโพหยาได้นำจุดเด่นด้านวัฒนธรรมชนชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองพัฒนาการท่องเที่ยวในชนบท ซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวได้เป็นจํานวนมาก

เฉิง ซินโป/ภาพ สำนักข่าวซินหัว

โกว เสี่ยวหรง/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร

ชมหมู่บ้านโพหยาที่มีสไตล์ชนชาติจ้วง