เที่ยวอำเภอจาวซูในฤดูร้อน

2023-07-25 10:10:25
แหล่งที่มา :Xinhua

ฤดูร้อนจัดได้ว่าเป็นฤดูกาลที่สวยงามที่สุดในอำเภอจาวซู เขตปกครองตนเองชนชาติอุยกูร์ ซินเจียง

จ้าวกือ/ข่าว สำนักข่าวซินหัว

โกว เสี่ยวหรง/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร

เที่ยวอำเภอจาวซูในฤดูร้อน