นักวิจัยจีนได้บันทึกวาฬ 15 สายพันธุ์ในทะเลจีนใต้

2023-07-21 15:16:03
แหล่งที่มา :CMG

เมื่อเร็วๆ นี้ทีมสำรวจทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสัตว์จำพวกวาฬใต้ทะเลลึกและทะเลไกลในทะเลจีนใต้ ครั้งที่ 6 ของจีน ได้เสร็จสิ้นภารกิจ โดยได้เดินทางมา 20 วัน ระยะทางกว่า 3,500 กิโลเมตร และพื้นที่สำรวจส่วนใหญ่อยู่ในน่านน้ำทางตอนเหนือของทะเลจีนใต้ มีจุดมุ่งหมายที่จะดำเนินการวิจัยและการตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหลากหลายของชนิด จำนวนและรูปแบบการกระจายทางภูมิศาสตร์ของสัตว์จำพวกวาฬในทะเลจีนใต้

ระหว่างการสำรวจ ได้พบเห็นกลุ่มสัตว์จำพวกวาฬและโลมาในทะเลลึกรวม 58 กลุ่ม พร้อมได้บันทึกภาพ วิดีโอ และเสียงของสัตว์จำพวกวาฬจำนวนมากเพื่อมาวิเคราะห์ หลังจากวิเคราะห์ผลการสำรวจเบื้องต้นแล้วพบว่าการเดินทางในครั้งนี้ได้พบเห็นสัตว์จำพวกวาฬอย่างน้อย 15 ชนิด ซึ่งรวมถึงสัตว์จำพวกวาฬใต้ทะเลลึกอีก 10 ชนิด

นักวิจัยจีนได้บันทึกวาฬ 15 สายพันธุ์ในทะเลจีนใต้