ชายหนุ่มผู้อนุรักษ์ค่างกระหม่อมขาวนานกว่า 19 ปี

2023-05-26 09:46:18
แหล่งที่มา :Xinhua

เหมิง ยู่หนิง ชาย “ยุค 80” ซึ่งทำหน้าที่เป็นหัวหน้าสถานีจัดการปาเผินของเขตอนุรักษ์ค่างกระหม่อมขาวแห่งชาติในเมืองโฉงโจ่ว เขตปกครองตนเองชนชาติจ้วง กวางสี เขาเริ่มทำงานที่นี่ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลา 19 ปีแล้ว

เขตอนุรักษ์ธรรมชาติปาเผินเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของค่างกระหม่อมขาว ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองสำคัญระดับชาติของจีน นอกเหนือจากการสังเกตการเคลื่อนไหวของค่างกระหม่อมขาว และการลาดตระเวนป้องกันไม่ให้มีการตัดไม้ทําลายป่าหรือการลักลอบล่าสัตว์แล้ว คุณเหมิงและเพื่อนร่วมงานของเขายังทําหน้าที่ปกป้องสายพันธุ์ความหลากหลายทางชีวภาพพื้นเมือง และรวบรวมข้อมูลพืชอื่น ๆ เป็นต้น

เขตอนุรักษ์ธรรมชาติปาเผินเป็นพื้นที่ภูเขาที่มีลักษณะภูมิประเทศแบบคาสต์ ในช่วงหน้าแล้งซึ่งมีปริมาณน้ำฝนน้อย ค่างกระหม่อมขาวจะประสบปัญหาในการหาน้ำดื่ม ด้วยเหตุนี้ คุณเหมิงและเจ้าหน้าที่อนุรักษ์จะต้องช่วยกันหาบอ่างน้ำและถังน้ำไปวางไว้ในจุดที่ค่างกระหม่อมขาวมักจะมาหาน้ำดื่ม และช่วงไหนที่บนภูเขามีฝนตกน้อย พวกเขาก็ต้องหาบกาน้ำขนาดยักษ์ซึ่งมีน้ำหนักหลายสิบกิโลกรัมขึ้นไปบนภูเขาเพื่อส่งน้ำให้กับลิง

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประชากรของค่างกระหม่อมขาวในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติปาเผินได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และที่นี่จัดเป็นพื้นที่ที่มีค่างกระหม่อมขาวมากที่สุดของจีน “การอนุรักษ์ค่างกระหม่อมขาวนั้นเอื้อต่อการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และจะช่วยปกป้องระบบนิเวศมนุษย์อีกด้วย ผมหวังว่าจะมีผู้คนเข้าร่วมทีมการอนุรักษ์ค่างกระหม่อมขาวมากขึ้นครับ” คุณเหมินกล่าว

โจวหัว/ภาพ สำนักข่าวซินหัว

โกว เสี่ยวหรง/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร

ชายหนุ่มผู้อนุรักษ์ค่างกระหม่อมขาวนานกว่า 19 ปี