ชีวิตที่มีความสุขของชาวบ้านตู๋โหลงเจียงในมณฑลยูนนาน

2023-03-08 16:15:30
แหล่งที่มา :China Daily

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ตำบลตู๋โหลงเจียง มณฑลยูนนาน เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก ชาวบ้านตู๋โหลงเจียงนอกจากหลุดพ้นจากความยากจนแล้ว ยังได้พัฒนาอุตสาหกรรมต่าง ๆ ขึ้นด้วย ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น

ตำบลตู๋โหลงเจียง ตั้งอยู่ที่อำเภอก้งซาน แคว้นปกครองตนเองชนชาติลีซอ นู่เจียง มณฑลยูนนาน เคยเป็นหนึ่งในตำบลที่ห่างไกลและยากจนที่สุดในประเทศจีน จึงได้รับสมญานามว่า “ดินแดนที่ลึกลับแห่งภาคตะวันตกเฉียงใต้ ” ที่นี่ จัดเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชนชาติตู๋โหลงเเพียงแห่งเดียวในประเทศจีน

ในเดือนตุลาคม 2555 ผู้สื่อข่าวเดินทางรอนแรมเป็นเวลา 4 วันกว่ามาถึงตำบลตู๋โหลงเจียง ระยะทางจากตัวอำเภอก้งซานไปถึงตำบลตู๋โหลงเจียงนั้นมีถนนบนภูเขารวม 79.6 กิโลเมตร แต่กลับมีโค้งถนนมากถึง 794 โค้ง เริ่มออกเดินทางเวลา 8 โมงเช้า และมาถึงตู๋โหลงเจียงในตอนเย็น ที่นี่ผู้สื่อข่าวได้ทำการบันทึกการใช้ชีวิตของชาวบ้านไว้เป็นจํานวนมาก

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังตู๋โหลงเจียงอีกครั้ง จากอำเภอก้งซานใช้เวลาขับรถเพียงสองชั่วโมงก็จะมาถึงตำบลตู๋โหลงเจียง ปัจจุบัน ตู๋โหลงเจียงมีสะพานเชื่อมต่อสองฝั่งของแม่น้ำ ชาวบ้านต่างย้ายเข้าอยู่บ้านหลังใหม่ หากนับประชากรที่อาศัยอยู่ถาวรแล้วจะมีจำนวนราว 5,000 คน แต่กลับมีรถยนต์มากถึง 1,036 คัน นอกจากผู้สูงอายุและเด็กเล็กแล้ว ส่วนใหญ่ชาวตู๋โหลงทุกคนจะมีโทรศัพท์มือถือใช้ นอกจากนี้ ชีวิตของชาวบ้านตำบลตู๋โหลงเจียงยังได้เข้าสู่ยุคดิจิทัลแล้วด้วย เช่น อีคอมเมิร์ซ การจัดส่งด่วน และการไลฟ์สดได้ค่อย ๆ เข้าสู่ชีวิตประจําวันของชาวบ้าน อนึ่ง เด็ก ๆ ชาวตู๋โหลงยังได้รับการศึกษาฟรี 14 ปี ตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมปลาย

หวังจิ้ง หลี่ ยิ่งชิง/ข่าว หนังสือพิมพ์ไชน่าเดลี่

โกว เสี่ยวหรง/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร

ชีวิตที่มีความสุขของชาวบ้านตู๋โหลงเจียงในมณฑลยูนนาน