การประชุมครั้งที่ 1 ของสภาผู้แทนประชาชนทั่วประเทศจีนชุดที่ 14 เปิดประชุม

2023-03-06 18:03:49
แหล่งที่มา :CMG

เวลา 09.00 น. วันที่ 5 มี.ค.2023 ณ มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง การประชุมครั้งที่ 1 ของสภาผู้แทนประชาชนทั่วประเทศจีนชุดที่ 14 ได้เปิดประชุม โดยนายสี จิ้นผิง และผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนเข้าร่วมการประชุมพิธีเปิด การประชุมครั้งนี้มีวาระ 8 ข้อ รวมถึงรับฟังรายงานว่าด้วยการทำงานของรัฐบาลที่ทำจากนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ตรวจสอบสภาพการปฎิบัติโครงการพัฒนาเศรษฐกิจลังคมของประเทศประจำปี 2022 ของคณะรัฐมนตรี และรายงานว่าด้วยร่างแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปี 2023

ตอนบ่าย คณะผู้แทนต่าง ๆ จะจัดการประชุมเต็มคณะเพื่อตรวจสอบรายงานว่าด้วยการทำงานของรัฐบาล

การประชุมครั้งที่ 1 ของสภาผู้แทนประชาชนทั่วประเทศจีนชุดที่ 14 เปิดประชุม