ประเพณีดั้งเดิมของ “ชนชาติที่เฝ้ารอตะวัน”

2023-01-17 17:40:07
แหล่งที่มา :Xinhua

ชนชาติเฮ่อเจ๋อ เป็นหนึ่งในชนชาติของประเทศจีนที่มีจำนวนประชากรอยู่น้อย อาศัยอยู่ตามลุ่มแม่น้ำเฮยหลงเจียง แม่น้ำอูซูหลี่ และแม่น้ำซงฮัวเจียง ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจีน และได้รับสมญานามว่า “ชนชาติที่เฝ้ารอตะวัน” ด้วยเทศกาลตรุษจีนที่ใกล้จะมาถึง เมืองฝูหย่วน มณฑลเฮยหลงเจียง ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ชุมนุมของชนชาติเฮ่อเจ๋อ จึงได้มีการกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การตกปลาในทะเลสาบน้ำแข็ง การแข่งขันดันท่อนซุง และการแข่งขันหันหลังชักคะเย่อเป็นต้น เพื่ออนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมของชนชาติเฮ่อเจ๋อ

เมื่อวันที่ 11 มกราคม ชาวเฮ่อเจ๋อกำลังตกปลาในทะเลสาบตงหู เมืองฝูหย่วน

เมื่อวันที่ 11 มกราคม ชาวเฮ่อเจ๋อกำลังโชว์ปลาสด ๆ ที่จับได้จากทะเลสาบตงหู

เมื่อวันที่ 11 มกราคม ชาวเฮ่อเจ๋อกำลังแล่ปลาที่กลายเป็นน้ำแข็ง

เมื่อวันที่ 11 มกราคม กลุ่มเยาวชนชาวเฮ่อเจ๋อกำลังแข่งขันดันท่อนซุงในหมู่บ้านจัวจี๋เฮ่อเจ๋อ ตำบลอูซู เมืองฝูหย่วน

เมื่อวันที่ 11 มกราคม ภาพการแข่งขันหันหลังชักคะเย่อ

หวัง เจี้ยนเวย/ภาพ สำนักข่าวซินหัว

โกว เสี่ยวหรง/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร

ประเพณีดั้งเดิมของ “ชนชาติที่เฝ้ารอตะวัน”