“โคมไฟกระต่ายหยก” จุดประกายให้ทะเลสาบซีหูเจิดจรัส

2023-01-16 10:36:37
แหล่งที่มา :Xinhua
“โคมไฟกระต่ายหยก” จุดประกายให้ทะเลสาบซีหูเจิดจรัส