เครื่องบินขนาดใหญ่ C919 ของจีนคว้าออเดอร์นับพันลำ

2023-01-13 15:07:23
แหล่งที่มา :Yunnan Daily

ตามข้อมูลจากบริษัทอากาศยานพาณิชย์แห่งประเทศจีน (COMAC) ระบุว่า ในเดือนธันวาคม 2565 เครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ C919 ลำแรกได้ส่งมอบให้แก่สายการบินไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งจัดเป็น “ก้าวแรก”ในการดําเนินงานทางการตลาด จนถึงสิ้นปี 2565 เครื่องบิน C919 มียอดออเดอร์ทั้งสิ้น 1,035 ลำจากลูกค้า 32 ราย

เมื่อเดือนธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา เครื่องบินเจ็ทขนาดเล็ก ARJ21 ซึ่งคิดค้นและพัฒนาโดยประเทศจีน ได้ส่งมอบให้กับสายการบิน TransNusa ของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นลูกค้าต่างประเทศรายแรกของจีน จนถึงสิ้นปี 2565 เครื่องบิน ARJ21 มียอดออเดอร์ทั้งสิ้น 690 ลำจากลูกค้า 25 ราย และได้ส่งมอบเครื่องบินทั้งสิ้น 100 ลําให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ 9 ราย ประสบความสำเร็จในการขนส่งผู้โดยสารเกือบ 6 ล้านคนไปสู่ที่หมายได้อย่างปลอดภัย  มีเส้นทางการบิน 316 สาย ครอบคลุมพื้นที่เส้นทางการบิน 118 เมือง

แหล่งที่มา:หนังสือพิมพ์ยูนนานเดลี่

โกว เสี่ยวหรง/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร

เครื่องบินขนาดใหญ่ C919 ของจีนคว้าออเดอร์นับพันลำ