การประชุมระดับสูงเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกลุ่มประเทศบริกส์จัดขึ้นผ่านระบบทางไกล

2022-05-19 15:23:29 |แหล่งที่มา: ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

กระทรวงการต่างประเทศจีนจัดการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม นายวาง เหวินปิน โฆษกกต.จีน เปิดเผยว่า การประชุมระดับสูงเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกลุ่มประเทศบริกส์กำลังจัดขึ้นผ่านระบบทางไกล โดยกระทรวงระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมจีนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ ผู้รับผิดชอบจากหน่วยงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของบรรดาประเทศสมาชิกร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นกันอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับประเด็นสำคัญ อาทิ การเพิ่มความเร็วในการปรับเปลี่ยนรูปแบบคาร์บอนต่ำและความยืดหยุ่นของดินฟ้าอากาศ การผลักดันกระบวนการพหุภาคีด้านการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตอกย้ำความสามัคคีตลอดจนการประสานความร่วมมือเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ