ทางด่วนกรุงไนโรบีเคนยาที่จีนลงทุนเริ่มทดลองเดินรถแล้ว

2022-05-16 15:37:47 |แหล่งที่มา: CRI

วันที่ 14 พฤษภาคม ทางด่วนกรุงไนโรบี ประเทศเคนยาที่บริษัทก่อสร้างถนนและสะพานแห่งประเทศจีน (CRBC) เป็นผู้ลงทุนก่อสร้าง ได้เริ่มเปิดทดลองใช้งานแล้ว

ในพิธีเปิดทดลองใช้งานในวันเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานเคนยาระบุว่า ทางด่วนกรุงไนโรบีเป็นหนึ่งในโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ดีที่สุดของแอฟริกา เป็นโครงการต้นแบบของเคนยาในการดำเนินความร่วมมือภาครัฐกับทุนสังคม

ทางด่วนกรุงไนโรบีเป็นเส้นทางเชื่อมตัวเมืองกับสนามบินนานาชาติโจโมเคนยัตตา (Jomo Kenyatta International Airport ) ระยะทางทั้งหมด 27.1 กิโลเมตร เริ่มการก่อสร้างเมื่อเดือนกันยายน ปี 2020 หลังเปิดเดินรถอย่างเป็นทางการแล้ว จะช่วยลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดในตัวเมือง และช่วยสร้างโอกาสการมีงานทำในท้องถิ่นมากขึ้น