จีนลงนามข้อตกลงการค้าเสรีกับต่างชาติเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

2022-05-16 15:29:27 |แหล่งที่มา: ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

สถิติจากกระทรวงพาณิชย์จีนแสดงว่าเมื่อเทียบกับ 10 ปีก่อน จำนวนข้อตกลงการค้าเสรีที่จีนลงนามกับต่างชาติเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว คุณภาพของข้อตกลงเหล่านี้ยังแสดงให้เห็นถึงลักษณะใหม่ที่หลากหลาย

ตั้งแต่ปี 2012 เป็นต้นมา จีนลงนามข้อตกลงการค้าเสรี 9 ฉบับกับต่างประเทศ โดยสัดส่วนสินค้าที่คู่สัญญาตกลงไม่เก็บภาษีศุลกากรในข้อตกลงส่วนใหญ่สูงกว่า 90% บางฉบับสูงถึง 97% ในเรื่องประสิทธิภาพการผ่านด่านศุลกากร เมื่อปี 2017 ระยะเวลาการผ่านด่านจีนของสินค้านำเข้าอยู่ที่ประมาณ 4 วัน ปัจจุบันลดลงเหลือเพียงไม่ถึง 1 วัน ขณะเดียวกันระยะเวลาการผ่านด่านจีนของสินค้าส่งออกเคยใช้เวลาประมาณ 12 วัน ขณะนี้ลดเหลือเพียง 1.2 ชั่วโมงเท่านั้น

โดยรอบการค้าภาคบริการของจีน ได้จัดให้ 100 หน่วยงานเปิดตัวสู่ภายนอกตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ขณะเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก ล่าสุดตั้งแต่ “ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)” เริ่มมีผลบังคับใช้ช่วงต้นปีนี้ จีนนำเสนอให้เปิดตัวสู่ต่างชาติเพิ่มอีก 22 หน่วยงาน/สาขาธุรกิจ สำหรับ RCEP โดยเฉพาะ นายหวัง โซ่วเหวิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์จีน และรองผู้แทนเพื่อเจรจาการค้ากับต่างประเทศของจีนระบุว่าภายในประเภทสาขาธุรกิจที่เปิดตัวมาแล้วสำหรับองค์การการค้าโลก มี 22 หน่วยงาน/สาขาธุรกิจ ถูกรัฐบาลจีนปรับยกระดับการเปิดตัวให้สูงขึ้นเป็นอีกขั้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตาม RCEP ส่วนในด้านการลงทุนจีนใช้รูปแบบปรับลดเนื้อหาในบัญชีรายชื่อต้องห้าม เป็นการให้คำมั่นสัญญาเรื่องการเปิดตัวมากยิ่งขึ้น ทั้งในอุตสาหกรรมการผลิต เกษตรกรรม และเหมืองแร่ เป็นต้น