สี่เดือนแรกปีนี้จีนมีโครงการลงทุนจากต่างชาติขนาดใหญ่เฉลี่ยวันละ 1.5 โครงการ

2022-05-13 16:34:39 |แหล่งที่มา: ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

ตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายนปีนี้ จีนใช้ทุนต่างชาติ 478,610 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 20.5% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่แล้ว โครงการใหม่ขนาดใหญ่ที่มีวงเงินมากกว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีจำนวน 185 โครงการ เท่ากับว่าทุกวันมีทุนต่างชาติ 1.5 โครงการเข้ามาลงทุน

โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนระบุว่า สี่เดือนแรกปีนี้จีนมีการใช้ทุนต่างชาติในความเป็นจริงเป็นจำนวน 74,470 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 26.1% นับเป็นการเติบโตสองหลักอีกครั้งหลังจากการเติบโตคิดเป็น 38.6% เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้ว

สถิติชี้ว่าอุตสาหกรรมการผลิตไฮเทคมีบทบาทสำคัญ โดยมีการเติบโต 45.6% ระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน สูงกว่าอัตราเติบโตเฉลี่ย 25.1% ส่วนอุตสาหกรรมการผลิตด้านเทคโนโลยีขั้นสูงมีการเติบโต 36.7% บริการเทคโนโลยีขั้นสูงมีการเติบโต 48.3% นอกจากนี้ การบริการข่าวสาร การวิจัยและออกแบบ ตลอดจนการผลิตด้านอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์สื่อสารต่างมีการเติบโต 69.7% 60.4% และ 45.3% ตามลำดับ