จีนเข็น 10 มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนวิสาหกิจเอสเอ็มอี

2022-05-12 15:46:15 |แหล่งที่มา: CRI

วันที่ 10 พฤษภาคม ในที่ประชุมว่าด้วยการเดินหน้าบริการให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ปี 2022 เจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีนระบุว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีการประกาศ “10 มาตรการว่าด้วยการทวีความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมากขึ้น

มาตรการช่วยเหลือดังกล่าวมีเนื้อหาระบุว่า ปีนี้ธนาคารพาณิชย์ของรัฐจะเพิ่มเงินกู้แก่ธุรกิจขนาดเล็กจำนวน 1.6 ล้านล้านหยวน พร้อมกันนี้ ทางการท้องถิ่นต่าง ๆ จะจัดสรรงบประมาณสำหรับการพยุงธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อีกทั้งเจ้าของธุรกิจส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะด้วย จะให้เงินอุดหนุนต่าง ๆ แก่ผู้ประกอบการที่ประสบปัญหายากลำบาก ทั้งค่าเช่าอาคาร ค่าประกัน ดอกเบี้ยเงินกู้ กรณีธุรกิจขนาดเล็กและเจ้าของธุรกิจส่วนบุคคลที่ “ค้างชำระค่าน้ำค่าไฟและค่าแก๊ส” จะอนุโลมให้ผ่อนชำระภายในเวลา 6 เดือน และจะปรับลดอัตราค่าใช้บริการบรอดแบนด์เฉลี่ยอีก 10% ด้วย