จีน-GCC ประกาศแถลงการณ์ร่วมบรรลุความเห็นพ้อง 4 ประการ

2022-01-14 14:44:30 |แหล่งที่มา: CMG

วันที่ 11 มกราคม นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรมว.ตปท.ของจีน และนายนาเยฟ บิน ฟาลาห์ อัล ฮาจราฟ (Nayef bin Falah Al-Hajraf) เลขาธิการคณะกรรมการความร่วมมือแห่งชาติอ่าวอาหรับ หรือ GCC ที่เมืองอู๋ซี มณฑลซูโจว สองฝ่ายได้บรรลุความเห็นพ้องต้องกันในวงกว้าง และลงนามใน “แถลงการณ์ร่วมระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและสำนักเลขาธิการคณะกรรมการความร่วมมือแห่งชาติอ่าวอาหรับ”

สองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า หนึ่ง สร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีน GCC ขยายความร่วมมือแบบทวิภาคีให้มากขึ้น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือที่มุ่งผลประโยชน์จริงให้มีระดับที่สูงขึ้น สอง ลงนามในแผนปฏิบัติการแห่งการเจรจาเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีน-GCC ระหว่างปี 2022 - 2025 สาม ดำเนินการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างจีน-GCC โดยเร็ว สร้างเขตการค้าเสรี ให้การค้าเสรีและมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และสี่ จัดการเสวนาเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีน-GCC รอบที่สี่ ที่กรุงรียาดในเวลาที่เหมาะสม ส่งเสริมการติดต่อแลกเปลี่ยนทางยุทธศาสตร์ระหว่างสองฝ่ายให้มากขึ้น เพื่อปฏิบัติตามแผนการพัฒนาของสองฝ่าย