กระทรวงต่างประเทศจีน : ความสัมพันธ์จีน-อาเซียนมีโอกาสการพัฒนาใหม่

2022-01-10 15:24:11 |แหล่งที่มา: CRI

วันที่ 7 มกราคมที่ผ่านมา นายวัง เหวินปิน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวในที่ประชุมแถลงข่าวประจำวันว่า ปัจจุบัน RCEP ได้เริ่มมีผลบัลคับใช้แล้ว ความร่วมมือที่รอบด้านระหว่างจีนและประเทศอาเซียนต่าง ๆ พัฒนาสู่ความลุ่มลึกยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความสัมพันธ์จีน-อาเซียนมีโอกาสการพัฒนาใหม่

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กระทรวงการต่างประเทศจีนออก “ข้อเท็จจริงและตัวเลขเกี่ยวกับความร่วมมือจีน-อาเซียน ปี 1991-2021” ซึ่งบันทึกกระบวนการพัฒนาของความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา ภายหลังการสถาปนาความสัมพันธ์คู่เจรจาอย่างรอบด้าน ได้แสดงผลงานอันอุดมสมบูรณ์ในด้านต่าง ๆ ด้วย นายวัง เหวินปินกล่าวว่า เอกสารฉบับนี้จะนำแนวคิดใหม่ให้กับความร่วมมือในอนาคตระหว่างสองฝ่าย

จีนยินดีร่วมกับอาเซียนเสริมสร้างการติดต่อทางยุทธศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น ร่วมกันสร้างสรรค์ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ที่มีคุณภาพสูง ผลักดันให้ข้อเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาทั่วโลกได้รับการปฏิบัติอย่างแท้จริง กระชับการประสานงานในกิจการระหว่างประเทศและส่วนภูมิภาค พัฒนาความสมานฉันท์ทางผลประโยชน์และความปรารถนาของประชาชนอย่างรอบด้าน ร่วมมือกันสร้างสรรค์บ้านพักที่ดีงาม สร้างผลงานใหม่ให้กับสันติภาพ เสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองส่วนภูมิภาค