จีนมีมรดกวัฒนธรรมด้านการเกษตรสำคัญระดับโลกเพิ่มขึ้น 18 รายการ ครองอันดับ 1 ของโลก

2022-05-26 15:23:13 |แหล่งที่มา: CRI

สำนักข่าวซินหวา รายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ เอฟเอโอทำการสำรวจออนไลน์ และยอมรับการเกษตรแบบดั้งเดิม 3 ระบบของจีนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมการเกษตรที่สำคัญระดับโลก ได้แก่ ระบบวัฒนธรรมชาเตี๋ยกวนยินของอำเภออันซี มณฑลฝูเจี้ยน ระบบปศุสัตว์ทุ่งหญ้าในอารโฮรชิน (Ar Horqin Banner) เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน และระบบทุ่งนาขั้นบันไดหินในพื้นที่แห้งแล้งของอำเภอเช่อ มณฑลเหอเป่ย

จนถึงปัจจุบันมรดกวัฒนธรรมด้านการเกษตรที่สำคัญระดับโลกของจีนมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 18 รายการ

ระบบวัฒนธรรมชาเตี๋ยวกวนยินของอำเภออันซีตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของฝูเจี้ยน มีบทบาทเชิงระบบนิเวศมากมาย เช่น สะสมน้ำ ป้องกันน้ำและที่ดิน รวมไปถึงปรับภูมิอากาศจุลภาค

ระบบปศุสัตว์ทุ่งหญ้าในอารโฮรชินตั้งอยู่ที่เมืองชื่อเฟิง เขตมองโกเลียใน เป็นมรดกทางปศุสัตว์รายการแรกของจีน เป็นแบบอย่างการทำปศุสัตว์ที่ยั่งยืนและการบริหารทุ่งเลี้ยงสัตว์ที่อ่อนแอของโลก

ส่วนระบบทุ่งนาขั้นบันไดหินในพื้นที่แห้งแล้งของอำเภอเช่ออยู่ในเมืองหันตัน มณฑลเหอเป่ย สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หยวน มีพื้นที่ประมาณ 14,000 เฮกตา ฝายหินยาว 5 กิโลเมตร หลายร้อยปีที่ผ่านมาระบบนี้ไม่เพียงแต่อนุรักษ์พันธุ์พืชดั้งเดิมที่อุดมสมบูรณ์และเทคนิคการทำนาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หากยังประกันการพัฒนาและผลผลิตการเกษตรในพื้นที่เขตภูเขา ซึ่งมีสภาพภูมิอากาศเลวร้าย ตลอดจนสร้างทิวทัศน์น่าอัศจรรย์บนภูเขา