ชมเสน่ห์ของยูนนานในวันภาษาจีนของยูเนสโก

2022-05-10 08:58:13 |แหล่งที่มา: China news.com

พิธีเปิดงาน “Colorful Yunnan Showcase for Global Development” กิจกรรมวันภาษาจีน ประจำปี 2022 ของสหประชาชาติในกรุงเวียนนา ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม เวลา 16.00 น. (ตามเวลาปักกิ่ง) ภายในงานผู้ชมทั่วโลกจะได้รับชมคลิปวิดีโอซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมีเสน่ห์อันหลากหลายของมลฑลยูนนาน เช่น ความมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน วัฒนธรรมที่รุ่มรวย กลุ่มชาติพันธุ์มากมาย ความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนการเปิดกว้างและโอบอ้อมอารีของมณฑลยูนนาน เป็นต้น