ยูนนานออกใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าฉบับแรกภายใต้ข้อตกลงการค้า RCEP

2022-01-07 15:49:39 |แหล่งที่มา: ยูนนานเดลี่

เมื่อวันที่ 5 มกราคมที่ผ่านมา Yunnan Tin Industry Co., Ltd. ได้ออกใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าฉบับแรกของมณฑลยูนนานด้วยตนเองภายใต้ “ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค” (RCEP) ให้กับแท่งดีบุกมูลค่า 768,000 เหรียญสหรัฐฯ ที่ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น นั่นหมายถึงว่าระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยผู้ประกอบการส่งออกภายใต้ข้อตกลงการค้า RCEP ได้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมในมณฑลยูนนาน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 Yunnan Tin Industry Co., Ltd. ได้ผ่านการรับรองจากศุลกากรคุนหมิง ได้กลายเป็นผู้ประกอบการที่สามารถออกใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ารายแรกในยูนนาน และรายที่ 13 ของจีนหลังจากที่ข้อตกลงการค้า RCEP มีผลบังคับใช้ โดยใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของ Yunnan Tin Industry Co., Ltd. ทำให้กับผู้นำเข้าสินค้าของญี่ปุ่นได้รับการลดภาษีมากขึ้น และการผ่านด่านศุลกากรของสินค้าก็จะได้รับความสะดวกและรวดเร็วขึ้นอีกด้วย

หาน เฉิงหยวน หลี่ เหวินจูน/ภาพ ยูนนานเดลี่

หู ลี่เซียน/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร