ชมความสวยงามของพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลสาบเตียนฉือในฤดูหนาว

2022-11-22 11:44:01
แหล่งที่มา :Xinhua

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ อุทยานแห่งชาติพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลสาบเตียนฉือใต้ของเขตจิ้งหนิง มณฑลยูนนาน ป่าสนเรดวูดออกสีแดงจาง ๆ ดูเป็นชั้น ๆ ช่างสวยงามตระการตา ท่ามกลางแสงแดดอันอบอุ่นในฤดูหนาว มีนกอพยพบินไปบินมา ซึ่งประกอบเป็นภาพระบบนิเวศที่งดงามภาพหนึ่ง

อุทยานแห่งชาติพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลสาบเตียนฉือใต้ครอบคลุมพื้นที่ 1,709.43 หมู่ (ราว 710 ไร่) โดยต้นไม้ พุ่มไม้ และพืชน้ำที่อุดมสมบูรณ์ได้ประกอบเป็นระบบนิเวศปากแม่น้ำ และก่อให้เกิดเป็นระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีลักษณะรวมทั้ง “แม่น้ำ คูน้ำ สระน้ำ และทะเลสาบ” ไว้ด้วยกัน สภาพแวดล้อมทางนิเวศที่ดีทำให้ที่นี่กลายเป็นสถานที่อยู่อาศัยและขยายพันธุ์ของนกต่าง ๆ ซึ่งได้ดึงดูดนกอพยพจำนวนมากให้บินมาหลบหนาวที่นี่ในทุกปีอีกด้วย

อู๋ เยี่ยนเทา, ซ่ง กวางซวี่/ข่าว Media Convergence เขตจิ้งหนิง นครคุนหมิง

หู ลี่เซียน/แปล

โอภาส เหลืองดาวเรือง/พิสูจน์อักษร

ชมความสวยงามของพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลสาบเตียนฉือในฤดูหนาว