บทวิเคราะห์:จีนเปิดประตูกว้างขึ้นสู่การแบ่งปันโอกาสใหม่กับทั่วโลก

2022-10-26 17:19:22
แหล่งที่มา : CMG

กลางวันที่ 23 ตุลาคมที่ผ่านมา กรรมการประจำกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 20 พบกับผู้สื่อข่าวจีนและต่างชาติ

นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน กล่าวคำปราศรัยว่า การเปิดประตูของจีน มีแต่เปิดกว้างมากขึ้น เพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้กับทั่วโลก จากการพัฒนาของจีน นี่เป็นคำมั่นสัญญาอย่างจริงจังของจีนต่อทั่วโลก

ตั้งแต่การประชุมสมัชชา 18 จีนดำเนินยุทธศาสตร์เปิดประเทศอย่างแข็งขันมากขึ้น กลายเป็นโครงสร้าง การเปิดประเทศที่มีวงกว้างอย่างรอบด้านและลึกซึ้ง

ช่วง 10 ปีที่ผ่าน อัตราการเติบโตยอดการค้าของจีนอยู่ที่ร้อยละ 56.8 ยอดการค้าสินค้าและภาคบริการเพิ่มขึ้นจาก 4.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 6.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แซงหน้าจากอันดับที่สองเป็นอันดับที่หนึ่ง

ใน 10 ปีมานี้สินค้าส่งออกตัวเอกของจีน เป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีที่ทรงอิทธิพล โดยยอดการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องกลและไฟฟ้า สินค้าไฮเทคต่างเพิ่มขึ้นร้อยละ 68.4 และ 62.9

จีนในวันนี้ ไม่เพียงแต่เป็นประเทศการค้ารายใหญ่ แต่เป็นประเทศเป้าหมายด้านการลงทุน

ในช่วง 10 ปี จีนใช้ทุนต่างชาติเพิ่มขึ้นจาก 7 แสนล้านหยวนเป็น 1.15 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.9 ตั้งแต่ปี 2017 จัดอยู่อันดับที่สองของโลกต่อเนื่องกันเป็นเวลา 5 ปี จำนวนวิสาหกิจทุนต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ปี 2021 จีนจัดตั้งวิสาหกิจทุนต่างชาติรายใหม่ 48,000 แห่ง เพิ่มขึ้นเกือบ 1 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2012 ประเทศคู่ค้า พันธมิตรของจีนก็มีวงกว้างมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วง 10 ปี

จีนได้ลงนามเอกสารความร่วมมือด้านหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางกว่า 200 ฉบับกับ 170 ประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ลงนามความตกลงการค้าเสรีจาก 10 ข้อเป็น 19 ข้อ สัดส่วนยอดการค้ากับประเทศคู่ค้าเสรีในยอดการค้าของจีนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17 เป็นร้อยละ 35

ในรายงานสมัชชา 20 นโยบายเปิดประเทศของจีนจะไปในทิศทางใด ก็ได้นำเสนอมาตรการที่เป็นรูปธรรม โดยมีข้อเสนอใหม่ 3 ประการที่น่าสนใจ

ประการหนึ่งก็คือการนำเสนอเปิดประเทศแบบระบบ หากผลักดันการเปิดประเทศในระดับสูง ต้องขยายการเปิดประเทศแบบระบบทั้งข้อบังคับ กฎเกณฑ์ การบริหาร และมาตรฐานอย่างมั่นคง ด้านหนึ่งต้องใช้มาตรการปรับลดบัญชีรายการข้อห้ามการเข้าตลาด เสริมบรรยากาศการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ระดับแนวหน้าของโลก

อีกด้านหนึ่งคือความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศนั้น จะต้องผลักดันให้การบริหารแบบจีน มีมาตรฐานแบบจีนที่พิสูจน์แล้วว่าใช้ได้จริง เมื่ออยู่ในบริบทนอกประเทศ

ประการที่สองคือเร่งก่อสร้างประเทศคู่ค้าให้เข้มแข็ง ซึ่งเน้นคำว่า “เร่ง” โดยจีนจะลงนามความตกลงการค้าเสรีในระดับสูงกับประเทศคู่ค้ามากขึ้น เพิ่มสัดส่วนลดภาษีการค้าสินค้าเป็นศูนย์ ทำให้ความตกลงการค้าเสรีอำนวยประโยชน์ต่อการค้าต่างประเทศของจีนและประเทศคู่ค้าร่วมกัน

ประการที่สามคือรักษาโครงสร้างเศรษฐกิจระหว่างประเทศและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแบบพหุภาคีอย่างมั่นคง ยังรวมไปถึงเนื้อหาสองด้าน

ด้านหนึ่ง จีนจะให้ความสำคัญและจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกอย่างกลมกลืน เพื่อเชื่อมโยงให้เกิดความแข็งแกร่งของห่วงโซ่

อีกด้านหนึ่ง ในขณะที่จีนจะดำเนินความร่วมมือกับประเทศที่พัฒนาแล้ว จีนก็จะให้ความสำคัญกับการไปมาหาสู่และร่วมมือการค้าการลงทุนกับประเทศกำลังพัฒนา

การพัฒนาของจีนสัมพันธ์อย่างเหนียวแน่นกับโลกจนไม่อาจแยกจากกันได้ ดังนั้น การพัฒนาของโลกก็ต้องการจีน หลังจากที่ความพยายามอย่างไม่ลดละของการเปิดประเทศและปฏิรูปมา 40 กว่าปี ทำให้จีนสร้างสิ่งมหัศจรรย์ใหญ่สองประการ ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและความมั่นคงทางสังคมในระยะยาว

การเปิดประเทศเป็นหลักนโยบายพื้นฐานและสัญลักษณ์ที่เด่นชัดของจีน ความมุ่งมั่นของจีนในการเปิดประเทศในระดับสูงจะไม่เปลี่ยนแปลง ความมุ่งมั่นของจีนในการร่วมแบ่งปันโอกาสการพัฒนากับทั่วโลกก็จะไม่เปลี่ยนแปลงเช่นกัน

ความมุ่งมั่นของจีนในการผลักดันโลกาภิวัตน์สู่เปิดกว้าง กลมกลืน อำนวยประโยชน์ ร่วมกันอย่างสมดุลและได้ชัยชนะร่วมกันไม่เปลี่ยนแปลง

ในอนาคต ประตูเปิดประเทศของจีนมีแต่จะเปิดกว้างมากขึ้น การพัฒนาของจีนจะสร้างโอกาสและเสริมพลังขับเคลื่อนให้เข้มแข็งให้กับทุกภูมิภาคทั่วโลก

เขียนโดย ชุย อี๋เหมิง ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน

บทวิเคราะห์:จีนเปิดประตูกว้างขึ้นสู่การแบ่งปันโอกาสใหม่กับทั่วโลก