บทวิเคราะห์ : องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ ( SCO ) ยืนหยัด “จิตวิญญาณเซี่ยงไฮ้” เสริมพลังบวกความเจริญและสันติภาพโลก

2022-09-19 17:20:13
แหล่งที่มา : CMG

วันที่ 16 ก.ย ที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน เข้าร่วมการประชุมครั้งที่ 22 ของคณะมนตรีประมุขประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ และกล่าวคำปราศรัยสำคัญ โดยระบุว่า หลังจากปฏิบัติตามแนวทาง “จิตวิญญาณเซี่ยงไฮ้” จนประสบความสำเร็จอันใหญ่หลวง จำเป็นอย่างยิ่งที่ในอนาคตพวกเราต้องยืนหยัด “จิตวิญญาณเซี่ยงไฮ้” ไปข้างหน้า

ภายหลัง 21 ปีของการพัฒนา องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ได้กลายมาเป็นองค์การความร่วมมือส่วนภูมิภาคที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดและมีประชากรในประเทศสมาชิกมากที่สุดในโลก ปีนี้ได้ดึงดูดประเทศใหม่หลายประเทศเข้ามาเป็นสมาชิกประเทศหรือประเทศคู่เจรจา “ร่วมโต๊ะ” ขยายกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การประชุมครั้งนี้มีใจความสำคัญ คือ “แถลงการณ์ซามาร์กันต์” ที่ประกาศในการประชุมครั้งนี้ เกี่ยวกับข้อเสนอของจีน ทั้งด้านความปลอดภัยทั่วโลกและเนื้อหาการพัฒนาของโลก

ประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ย้ำถึงการสนับสนุนข้อเสนอ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” แสดงให้เห็นว่า ข้อเสนอของจีนสอดคล้องกับความสนและผลประโยชน์ร่วมของประเทศสมาชิกขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้

การประชุมผู้นำครั้งนี้ลงมติวาระสำคัญในหลายด้าน เช่น เศรษฐกิจ การเงิน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วัฒนธรรม การสร้างสรรค์กลไก การต่างประเทศ จำนวนกว่า 40 วาระ คำแถลงสำคัญ 4 ฉบับ ได้แก่ การรักษาความปลอดภัยทางพลังงานระหว่างประเทศ ความปลอดภัยทางอาหารระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางดินฟ้าอากาศและการรักษาความปลอดภัย เสถียรภาพและความหลากหลายของห่วงโซ่การผลิตสินค้าด้วย

บทวิเคราะห์ : องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ ( SCO ) ยืนหยัด “จิตวิญญาณเซี่ยงไฮ้” เสริมพลังบวกความเจริญและสันติภาพโลก