บทวิเคราะห์ สหรัฐฯ อังกฤษและออสเตรเลียที่หมายจะ “แบลค เคส เวิร์ค” เกี่ยวกับ “นิวเคลียร์”

2022-09-14 17:56:07
แหล่งที่มา :CMG

วันที่ 12 ก.ย. ที่ผ่านมา คณะมนตรีพลังงานปรมาณูสากลจัดการประชุมเพื่อเจรจาครั้งที่ 4 โดยบรรลุความเห็นว่า จะอภิปรายปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือทางด้านเรือดำน้ำนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐอเมริกา อังกฤษและออสเตรเลียเป็นประเด็นทางการหลักข้อเดียว ซึ่งหมายความว่า ความร่วมมือทางเรือดำน้ำนิวเคลียร์ระหว่าง 3 ประเทศดังกล่าวนั้นไม่ใช่ปัญหาที่สามารถจัดการด้วยตัวเองได้จำเป็นต้องบริหารด้วยประเทศสมาชิกขององค์กรอย่างแน่นอน

วันที่ 15 ก.ย ปี 2564 สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และ ออสเตรเลีย ประกาศว่า การจัดตั้งความสัมพันธ์หุ้นส่วนความร่วมมือด้านความปลอดภัยระหว่างสามประเทศ หรือ AUKUS มีแผนจะให้สหรัฐอเมริกาและอังกฤษช่วยออสเตรเลียก่อสร้างเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ขึ้น ซึ่งจะมอบส่วนประกอบนิวเคลียร์สำหรับการผลิตอาวุธนิวเคลียณ์นั้น แท้จริงแล้วก็คือการแพร่ขยายทางนิวเคลียร์

การกระทำเช่นนี้จะเร่งรัดการแข่งขันในทางอาวุธ ทำลายสันติภาพ และเสถียรภาพส่วนภูมิภาค ทำลายระบบการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ขยายทางนิวเคลียร์ระหว่างประเทศอย่างรุนแรง

ด้วยเหตุนี้จึงทำใก้ประชาคมโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และออสเตรเลีย ล้วนเป็นประเทศสมาชิก “สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์” ย่อมจะต้องปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์

แต่กลับมองข้ามมติที่เกี่ยวกับความร่วมมือทางเรือดำนิวเคลียร์ที่บรรลุการเจรจาภายในคณะมนตรีพลังงานปรมาณูสากล หมายจะร่วมกับสำนักเลขานุการขององค์กรฯ จัดการเจรจาเกี่ยวกับการดูแลจัดการความร่วมมือทางเรือดำน้ำนิวเคลียร์ด้วยตัวเอง เพื่อปิดบังการกระทำการแพร่ขยายนิวเคลียร์

เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา จีน อินโดนีเซีย และประเทศอื่น ๆ ได้ยื่นเอกสารให้กับการประชุมพิจารณา “สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์” ครั้งที่ 10 เพื่อแสดงความเป็นห่วงต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความรวมมือทางเรือดำนิวเคลียร์

การที่ควรปฏิบัติตามภาระหน้าที่ป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ขยายทางนิวเคลียร์นั้น สามประเทศดังกล่าวจำเป็นต้องให้คำตอบกับทั่วโลก อย่าคิดว่า “แบลค เคส เวิร์ค” เกี่ยวกับนิวเคลียร์

บทวิเคราะห์ สหรัฐฯ อังกฤษและออสเตรเลียที่หมายจะ “แบลค เคส เวิร์ค” เกี่ยวกับ “นิวเคลียร์”