ปธน.จีนส่งสารอวยพรกิจกรรมเฉลิมฉลองวันสันติภาพสากลปี 2022

2022-09-22 17:26:59
แหล่งที่มา :CMG

วันที่ 21 กันยายน งานเฉลิมฉลองวันสันติภาพสากลปี 2022 จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง โดยนายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานาธิบดีจีนได้ส่งสารอวยพรไปยังงานดังกล่าว

ในสารระบุว่าปัจจุบันสถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อน โลกได้เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เขาได้เสนอความคิดริเริ่มด้านความมั่นคงระดับโลก โดยริเริ่มให้ทุกประเทศยึดมั่นในแนวคิดด้านความปลอดภัยร่วมกัน ครอบคลุม ร่วมมือกันอย่างยั่งยืน เคารพอธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดนของแต่ละประเทศ ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของกฎบัตรและหลักการของสหประชาชาติ ให้ความสนใจกับความกังวลด้านความปลอดภัยที่สมเหตุสมผลของทุกประเทศ แก้ไขความแตกต่างและข้อพิพาทระหว่างประเทศผ่านการเจรจาและการปรึกษาหารือ ร่วมรับผิดชอบในการรักษาสันติภาพ เดินบนเส้นทางการพัฒนาอย่างสันติ และทำงานร่วมกันเพื่อสร้างอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติ

ประเด็นหลักของกิจกรรมในปีนี้คือ การปฏิบัติตามความคิดริเริ่มด้านความมั่นคงระดับโลกและการรักษาสันติภาพและความมั่นคงของโลก ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎบัตรสหประชาชาติที่จะรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ หวังว่ากิจกรรมที่ระลึกจะรวบรวมภูมิปัญญาและความเข้มแข็งของทุกฝ่าย และมีคุณูปการในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงของโลก

ปธน.จีนส่งสารอวยพรกิจกรรมเฉลิมฉลองวันสันติภาพสากลปี 2022