รูปแบบการรีวิวสินค้าของอีคอมเมิร์สจีนมีผู้ใช้บริการมากกว่า 460 ล้านคน

2022-11-24 16:34:33
แหล่งที่มา :CMG

สถาบันวิจัยของสมาคมส่งเสริมการค้าแห่งประเทศจีนประกาศ “รายงานแนวโน้มการพัฒนาอีคอมเมิร์สจีนประจำปี 2022 บทบาทสำคัญของอีคอมเมิร์สในการพัฒนาเศรษฐกิจคุณภาพสูง” ระบุว่า อีคอมเมิร์สจีน ประเภทการรีวิวสินค้าไลฟ์สดนั้นได้เติบโตอย่างรวดเร็ว จนถึงมิถุนายนที่ผ่านมา มีผู้ใช้บริการมากถึง 469 ล้านคน เพิ่มขึ้นเป็น 204 ล้านคนเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมปี 2020 คิดเป็น 44.6% ของผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต

ตั้งแต่พฤษภาคมปี 2021 ถึงเดือนเมษายนปี 2022 แพลตฟอร์มโต่วอิน มีการถ่ายทอดสดกว่า 9 ล้านครั้งต่อเดือน มียอดขายมากกว่า 10,000 ล้านชิ้น และมียอดการค้าเพิ่มขึ้น 2.2 เท่าเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่ผ่านมาและจนถึงเดือนมีนาคมปี 2022 มีผู้ชมการไลฟ์สดที่แพลตฟอร์มเถาเป่ามากกว่า 50,000 ล้านครั้ง

ในรายงานระบุว่าเทคโนโลยีดิจิทัลกลายเป็นสิ่งขับเคลื่อนการบริโภค ส่งเสริมให้มีรูปแบบการบริโภคใหม่และเสริมโครงสร้างการบริโภคให้ดีขึ้นด้วย

รูปแบบการรีวิวสินค้าของอีคอมเมิร์สจีนมีผู้ใช้บริการมากกว่า 460 ล้านคน