รถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรป สายเซี่ยเหมิน-เบลารุส ออกเดินทางเป็นครั้งแรก

2022-11-23 17:46:52
แหล่งที่มา : CMG

รถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรปหมายเลข X8098 ที่เดินทางออกจากสถานีรถไฟไห่ชาง นครเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน ได้ออกเดินทางไปยังเบลารุสเป็นครั้งแรก

รถไฟดังกล่าวจะเดินทางออกจากเขตประเทศจีนผ่านด่านเขาอาลาซาน ไปยังกรุงมินสก์ เมืองหลวงเบลารุสโดยตรงเป็นระยะทางถึง 10,540 กิโลเมตร คาดว่าจะใช้เวลา 16 วัน

ก่อนหน้านี้ สินค้าที่เซี่ยเหมินส่งออกไปยังเบลารุสนั้นต้องขนส่งผ่านทางทะเลและทางหลวง ซึ่งใช้เวลานานกว่า แต่รถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรปสามารถประหยัดเวลาขนส่งได้ 25 วัน และมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเป็นอย่างมาก

รถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรปขบวนนี้บรรทุกเครื่องใช้สำนักงาน รองเท้า เครื่องครัว เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทางการรถไฟของจีนได้อำนวยสิทธิพิเศษในด้านต่าง ๆ ทั้งทางการขนถ่ายสินค้า จัดตารางเดินรถ การมอบหมายงานและอื่น ๆ เป็นพิเศษเพื่อประกันความราบรื่นของการขนส่ง

รถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรป สายเซี่ยเหมิน-เบลารุส ออกเดินทางเป็นครั้งแรก