Sugath Rathnayake หนุ่มศรีลังกา สร้างสะพานแห่งการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

2022-11-23 09:03:43
แหล่งที่มา :Yunnan Daily

Sugath Rathnayake ชายหนุ่มชาวศรีลังกา ปัจจุบัน เป็นอาจารย์สอนภาษาสิงหลที่คณะภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยยูนนานในประเทศจีน ในอดีต เขาเคยเป็นนักข่าว และได้เข้าร่วมการสัมภาษณ์ในงานเอ็กซ์โปจีน - เอเชียใต้ และงานแสดงสินค้านําเข้า - ส่งออกนครคุนหมิงในปี 2560 เขาคิดว่างานเอ็กซ์โปจีน - เอเชียใต้นั้นไม่เพียงแต่เป็นงานจัดแสดงสินค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีสำคัญสําหรับการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมด้วย


Sugath กล่าวว่า “งานเอ็กซ์โปจีน - เอเชียใต้ มีความสําคัญมากในการค้าขายสินค้าและการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ อีกทั้งหลายประเทศก็ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือในงานเอ็กซ์โปจีน - เอเชียใต้มากมาย นอกจากนี้ งานนี้ยังเอื้อต่อการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนฉันมิตรระหว่างมณฑลยูนนานและประเทศต่าง ๆ อีกด้วย งานเอ็กซ์โปจีน - เอเชียใต้ไม่เพียงแต่เป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนอย่างกว้างขวางของภูมิภาคเอเชียใต้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศไทย กัมพูชา ลาว เมียนมา และยังครอบคลุมไปถึงประเทศในเอเชียกลางด้วย”

ทั้งนี้ งานเอ็กซ์โปจีน - เอเชียใต้ งานแสดงสินค้าในประเทศเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสัมมนาการค้าการลงทุน ซึ่งจะจัดขึ้นทุกปีที่เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้แสดงสินค้าจํานวนมากที่มาจากประเทศศรีลังกาเข้าร่วมงาน และนำสินค้าหลากหลายประเภทเข้าร่วมจัดแสดง เช่น อัญมณี ชาดํา สินค้าเกษตร และงานฝีมือต่าง ๆ ทั้งนี้ Sugathยินดีที่จะแนะนำสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของศรีลังกาให้กับชาวจีนและชาวโลกได้รู้จักผ่านแพลตฟอร์มเหล่านี้ เขายังจำได้ว่าในปี 2562 ประเทศศรีลังกาได้รับเกียรติ์ให้เป็นประเทศเกียรติยศสำหรับงานนิทรรศการสินค้าในประเทศเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสัมมนาการค้าการลงทุน ประจำปี 2562

Sugath เชื่อว่า มณฑลยูนนานได้แสดงให้เห็นถึงการเปิดประเทศของจีน สำหรับงานเอ็กซ์โปจีน - เอเชียใต้ได้สร้างสะพานแห่งการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนระหว่างจีนกับประเทศอื่น ๆ เขาหวังว่างานเอ็กซ์โปจีน - เอเชียใต้ปีนี้จะช่วยให้ทุกประเทศสามารถแบ่งปันโอกาส พัฒนาร่วมกัน และสร้างอนาคตด้วยกัน

หวง ยี่เสียน/ข่าว ยูนนานเดลี่

โกว เสี่ยวหรง/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร

Sugath Rathnayake หนุ่มศรีลังกา สร้างสะพานแห่งการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ