ศุลกากรคุนหมิงรับประกันความสะดวกในการนำเข้าสินค้าเพื่อจัดแสดงในงานเอ็กซ์โปจีน - เอเชียใต้ ครั้งที่ 6

2022-11-22 09:44:23
แหล่งที่มา :Yunnan.cn

งานเอ็กซ์โปจีน - เอเชียใต้ ครั้งที่ 6และงานแสดงสินค้านําเข้า - ส่งออกนครคุนหมิง ครั้งที่ 26 จะจัดขึ้นที่นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ ในระหว่างการจัดเตรียมงาน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา พรมล็อตหนึ่งจากประเทศอินเดีย ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 64,000 หยวน (ประมาณ 322,189 บาท) กำลังทยอยเข้าสู่ฮอลล์เพื่อเตรียมการจัดแสดงโดยมีเจ้าหน้าที่ศุลกากรการไปรษณีย์ซึ่งสังกัตศุลกากรคุนหมิงคอยตรวจสอบ

ทั้งนี้ ศุลกากรคุนหมิงได้ให้ความสะดวกในการจัดงานเอ็กซ์โปจีน - เอเชียใต้อย่างเต็มที่ โดยสินค้าที่จะเข้าจัดแสดงสามารถผ่านพิธีการศุลกากรได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น  โดยในระยะแรกของการจัดนิทรรศการ ศุลกากรคุนหมิงได้ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นและผู้จัดงานนิทรรศการอย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนการทำงานล่วงหน้า และรับประกันว่าสินค้าที่จะเข้าจัดแสดงสามารถผ่านพิธีการศุลกากรได้อย่างรวดเร็ว เช่น การผ่านแดนของสินค้าเข้าจัดแสดง การลงทะเบียนและการตรวจสอบ อนึ่ง ยังได้กําหนดมาตรการอํานวยความสะดวกในการดําเนินพิธีการศุลกากร 12 ข้ออีกด้วย

หยาง จือฮุย/ข่าว Yunnan.cn

โกว เสี่ยวหรง/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร

ศุลกากรคุนหมิงรับประกันความสะดวกในการนำเข้าสินค้าเพื่อจัดแสดงในงานเอ็กซ์โปจีน - เอเชียใต้ ครั้งที่ 6