เอ็กซ์โปจีน-เอเชียใต้ ครั้งที่ 6 ลงนาม 169 โครงการ วงเงินกว่า 400,000 ล้านหยวน

2022-11-21 17:27:02
แหล่งที่มา :CMG

วันที่ 20 พฤศจิกายน ที่คุนหมิง มีการจัดพิธีลงนามโครงการความร่วมมือเศรษฐกิจและการค้าในงานเอ็กซ์โปจีน-เอเชียใต้ครั้งที่ 6 และงานแสดงสินค้านำเข้า-ส่งออกคุนหมิงแห่งประเทศจีน ซึ่งมีการลงนามโครงการตามข้อตกลงการลงทุนทั้งหมด 169 โครงการ ยอดการลงทุนตามข้อตกลงการกว่า 400,000 ล้านหยวน

การลงนามในครั้งนี้มีกิจการหลัก 12 กิจการของมณฑลหยุนหนาน มีการลงนามโครงการพลังงานสีเขียว 39 โครงการ โครงการเกษตรสมัยใหม่ที่มีอัตลักษณ์ที่ราบสูง 29 โครงการ โครงการวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและดูแลสุขภาพ 15 โครงการ โครงการการผลิตสมัยใหม่ 14 โครงการ โครงการวัสดุใหม่ 21 โครงการ และโครงการยาชีวภาพ (Biological medicine) 6 โครงการ

การลงนามกลุ่มโครงการดังกล่าว โครงการที่มีทุนใหญ่และมีอนาคตทางการตลาดที่ดีจะปักหลักในมณฑลหยุนหนาน จะมีส่วนส่งเสริมมณฑลหยุนหนานให้ก้าวสู่มณฑลที่มีความเข้มแข็งด้านกิจการ

เอ็กซ์โปจีน-เอเชียใต้ ครั้งที่ 6 ลงนาม 169 โครงการ วงเงินกว่า 400,000 ล้านหยวน