หลายประเทศได้ร่วมปราศรัยเพื่อต่อต้านการแทรกแซงกิจการภายในของจีนในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ

2022-11-03 17:17:34
แหล่งที่มา :CMG

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ที่ผ่านมา ตามเวลาท้องถิ่น สหรัฐอเมริกา แคนาดาและบางประเทศพยายามใช้ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนกล่าวหาโจมตีจีนในการประชุมคณะกรรมการที่สามของการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่ 77 โดยสมาชิกสหประชาชาติส่วนใหญ่สนับสนุนจีนในการกล่าวสุนทรพจน์ และคัดค้านการอ้างประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อแทรกแซงกิจการภายในของจีน

ในที่ประชุม คิวบา ในนามของ 66 ประเทศ ได้กล่าวสุนทรพจน์ร่วมเพื่อสนับสนุนจีน โดยระบุอย่างชัดเจนว่า กิจการด้าน ซินเจียง ฮ่องกง และทิเบตเป็นกิจการภายในของจีน และคัดค้านต่อการแทรกแซงกิจการภายในของจีนผ่านการอ้างประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน

รัสเซียและประเทศอื่น ๆ ได้กล่าวในที่ประชุม โดยแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกเกี่ยวกับความสำเร็จของจีนในการพัฒนาสิทธิมนุษยชน เรียกร้องให้ทุกประเทศยึดมั่นในลัทธิพหุภาคี ความสามัคคีและความร่วมมือกัน ตลอดจนควรจะส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนผ่านการเจรจาและสร้างความร่วมมือ

หลายประเทศได้ร่วมปราศรัยเพื่อต่อต้านการแทรกแซงกิจการภายในของจีนในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ