สถานีขนส่งสินค้าของเส้นทางรถไฟจีน-ลาวเปิดให้บริการครบทั้งหมดแล้ว

2022-11-03 16:51:14
แหล่งที่มา :Xinhua

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 สถานีเมืองทรายของเส้นทางรถไฟจีน - ลาวที่อยู่ทางภาคเหนือของ สปป.ลาว ได้เริ่มเปิดบริการขนส่งสินค้าแล้ว ขณะนี้เส้นทางรถไฟจีน - ลาวช่วงที่อยู่ในลาวได้เปิดสถานีขนส่งสินค้าแล้วทั้งหมด 7 แห่ง ซึ่งกล่าวได้ว่าทุกสถานีขนส่งสินค้าตลอดเส้นทางได้เปิดให้บริการครบทั้งหมดแล้ว

ทั้งนี้ การขนส่งสินค้าของสถานีเมืองทรายเป็นการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เป็นหลัก โดยในระยะเริ่มต้นของการเปิดให้บริการจะขนส่งสินค้าเกษตรและพืชผลทางการเกษตรเป็นสำคัญ รองลงมาจะเป็นการขนส่งสินค้าแร่โลหะ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เส้นทางรถไฟจีน - ลาวช่วงที่อยู่ในลาวได้ขนส่งสินค้าแล้ว 1.7183 ล้านตัน โดยมีอัตราการเติบโตของการขนส่งสินค้าเฉลี่ยที่เดือนละ 17.09%

จาง เจี้ยนหัว/ข่าว สำนักข่าวซินหัว

หู ลี่เซียน/แปล

โอภาส เหลืองดาวเรือง/พิสูจน์อักษร

สถานีขนส่งสินค้าของเส้นทางรถไฟจีน-ลาวเปิดให้บริการครบทั้งหมดแล้ว