เสร็จสิ้นการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมประชุม “สมัชชา 20” พคจ.

2022-09-26 19:14:02
แหล่งที่มา :CMG

การคัดเลือกผู้ที่จะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาผู้แทนทั่วประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (“สมัชชา 20”) ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยคัดเลือกผู้แทนที่จะเข้าร่วมการประชุมมาจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวนทั้งหมด 2,296 คน

ผู้แทนที่จะเข้าร่วมประชุม “สมัชชา 20” ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนมาจากการเลือกตั้งเป็นขั้น ๆ ตามระดับ ด้วยการไตร่ตรองอย่างละเอียดรอบคอบ โดยยืนหยัดแนวคิดสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์จีนในยุคใหม่ของสี สิ้นผิง มีความเป็นไปตามกฎบัตรพรรคคอมมิวนิสต์จีน ตามลักษณะและวัตถุประสงค์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ตามระบบประชาธิปไตยภายในพรรค และตามคำสั่งของคณะกรรมการกลางพรรคฯ ว่าด้วยวิธีการเลือกตั้งผู้แทนที่จะเข้าร่วมการประชุม

ผู้แทนที่จะเข้าร่วมประชุม “สมัชชา 20” มีภาพรวมตรงตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกลางพรรคฯ คือมีคุณสมบัติทางการเมือง ท่วงทำนองการทำงาน และความสามารถค่อนข้างสูง มีผลงานดีเด่นในหน้าที่การงาน เป็นหัวกะทิในหมู่สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ มีความสมเหตุสมผลทั้งในแง่โครงสร้างและการจัดแบ่ง และมีลักษณะเป็นตัวแทนกว้างขวาง

ในบรรดาผู้แทนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประชุม “สมัชชา 20” มีทั้งข้าราชการชั้นสูง พนักงานหน่วยหน้าในภาคการผลิต สตรีและชนเผ่าน้อย เป็นต้น ซึ่งมาจากทุกแวดวง เช่น เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กลาโหม การเมืองและกฎหมาย การศึกษา การประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรม สาธารณสุข การกีฬา และการบริหารสังคม

เสร็จสิ้นการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมประชุม “สมัชชา 20” พคจ.