7 เดือนแรกปีนี้ รายได้จากผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมของจีนเพิ่มขึ้น 8.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้ว

2022-09-26 19:07:56
แหล่งที่มา :CMG

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สถิติจากกระทรวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศจีนระบุว่า ช่วงมกราคม - กรกฎาคมปีนี้ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมของจีนสร้างรายได้ 121,900 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 8.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้ว ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาด้านซอฟต์แวร์ที่ใช้งานในภาคอุตสาหกรรมมีความสำคัญต่อความเป็นดิจิตอลและความเป็นอัจฉริยะของอุตสาหกรรมอย่างยิ่ง ปีหลัง ๆ นี้ จีนเสริมการสนับสนุนทางนโยบายต่อการพัฒนาด้านซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมมากขึ้น ผลักดันการวิจัยเทคโนโลยีแกนนำที่เกี่ยวข้องอย่างมีพลัง ผลักดันการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง และเร่งการพัฒนาวิสาหกิจชั้นนำในด้านซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม

สถิติจากกระทรวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศจีนระบุว่า ปีหลัง ๆ นี้ ตลาดซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรมของจีนมีการขยายตัวมากขึ้น โดยมีความสามารถด้านอุปทานเข้มแข็งยิ่งขึ้น และมีการปรับภาวะแวดล้อมการพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นการสนับสนุนต่อการสร้างความเป็นดิจิตอลของอุตสาหกรรมการผลิตอย่างมีพลัง ตั้งแต่ปี 2019 - 2021 รายได้จากผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรมของจีนมีอัตราการเพิ่มเฉลี่ยต่อปีเป็นประมาณ 18.5%

7 เดือนแรกปีนี้ รายได้จากผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมของจีนเพิ่มขึ้น 8.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้ว