“หวัง อี้”แนะนำความสำเร็จของจีนในการดำเนินข้อริเริ่มว่าด้วยการพัฒนาระดับโลก

2022-09-22 17:46:34
แหล่งที่มา :CMG

วันที่ 20 กันยายน 2022 ตามเวลาท้องถิ่น นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน เป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับรัฐมนตรีของ “กลุ่มเพื่อนข้อริเริ่มพัฒนาโลก” (Group of Friends of the Global Development Initiative : GDI) ที่นิวยอร์ก

นายหวัง อี้ กล่าวว่าจีนและเพื่อนมิตรประเทศที่ร่วมมือกันมีการดำเนินการสามประการตามข้อริเริ่มการพัฒนาระดับโลก ข้อที่หนึ่งคือการสร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือ ข้อที่สองคือการเพิ่มการลงทุนด้านทรัพยากร และข้อที่สามคือการรับมือความท้าทายอย่างเร่งด่วน

“หวัง อี้”แนะนำความสำเร็จของจีนในการดำเนินข้อริเริ่มว่าด้วยการพัฒนาระดับโลก