เยี่ยมชมสถานีไฟฟ้าพลังน้ำสือหลงป้าที่มีประวัตินับร้อยปี

2022-09-16 16:31:22
แหล่งที่มา :เว็บไซต์ยูนนาน

สถานีไฟฟ้าพลังน้ำสือหลงป้า ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถังหลังชวนบริเวณข้างหมู่บ้านชิงอวี๋ถังในชุมชนชิงอวี๋ถังถนนไหโข่ว เขตซีซาน นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน ห่างจากไหโข่ว 14 กิโลเมตร และห่างจากคุนหมิง 30 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 230 หมู่ (ราว 95 ไร่) เป็นหน่วยงานในเครือหัวเตี้ยนประเทศจีน กรุ๊ป จำกัด จากประวัติสถานีไฟฟ้าพลังน้ำสือหลงป้าสร้างขึ้นเมื่อปี 2453 และเริ่มผลิตไฟฟ้าในปี 2455 ได้ทำการปรับปรุงและขยายมาแล้วทั้งหมด 7 ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีหน่วยผลิตไฟฟ้าทั้งหมด 4 หน่วย มีกำลังการผลิตติดตั้ง 7,360 กิโลวัตต์ ในช่วง 110 ปีที่ผ่านมา สถานีไฟฟ้าพลังน้ำสือหลงป้าผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 1 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง

ในเดือนกรกฎาคม 2552 สถานีไฟฟ้าพลังน้ำสือหลงป้าได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงไฟฟ้าสือหลงป้ายูนนาน เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น บจก. แห่งหัวเตี้ยน” และในปี 2564 โรงไฟฟ้าสือหลงป้าได้สร้างโรงงานแห่งที่สองขึ้นมาใหม่ ในฐานะสถานีไฟฟ้าพลังน้ำแห่งแรกของจีน สถานีไฟฟ้าพลังน้ำสือหลงป้าได้ผ่านความผันผวนมากมาย แต่ยังคงผลิตไฟฟ้าจนถึงปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่าสถานีไฟฟ้าพลังน้ำสือหลงป้าสามารถเป็นสักขีพยานของประวัติศาสตร์การพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำของจีน และยังได้บ่มเพาะผู้มีความสามารถด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับประเทศจีนอีกด้วย

ที่มา:เว็บไซต์ยูนนาน

หู ลี่เซียน/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร

เยี่ยมชมสถานีไฟฟ้าพลังน้ำสือหลงป้าที่มีประวัตินับร้อยปี