RCEP หนุนความร่วมมือจีน-อาเซียน

2022-09-15 18:15:53
แหล่งที่มา :CMG

งานมหกรรมสินค้าจีน-อาเซียนครั้งที่ 19 และการประชุมสุดยอดเพื่อการค้าและการลงทุนระหว่างจีน-อาเซียนจะจัดขึ้นที่เมืองหนันหนิง เมืองเอกของเขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซีระหว่างวันที่ 16-19 กันยายนนี้ โดยจะชูประเด็นว่า “แบ่งปันโอกาสจาก RCEP หนุนเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนรุ่น 3.0”

ปีนี้เป็นปีแรกที่จีน-อาเซียนได้สถาปนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้าน และเป็นปีแรกในการดำเนินความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ที่จีน-อาเซียนจะเริ่มการสร้างสรรค์เขตการค้าเสรีรุ่น 3.0

ต่อโอกาสดังกล่าว ธุรกิจทั้งจีนและอาเซียนจึงมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมงานมหกรรมสินค้าจีน-อาเซียนในปีนี้ โดยประเทศเวียดนามได้จัดหอแสดงสินค้าแห่งชาติเป็นครั้งแรกในงานครั้งนี้ ส่วนลาว เมียนมา สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ต่างมีขนาดมากยิ่งขึ้นในการแสดงสินค้าด้วย

งานมหกรรมสินค้าจีน-อาเซียนครั้งนี้ยังจะส่งเสริมความร่วมมือกับญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และประเทศสมาชิก RCEP อื่น ๆ ด้วย โดยเชิญเกาหลีใต้เป็นหุ่นส่วนความร่วมมือพิเศษของงานมหกรรมครั้งนี้ และจะจัดหอแสดงสินค้าแห่งชาติของเกาหลีใต้เป็นครั้งแรก อีกทั้งจะจัดกิจกรรมชื่อว่า “ธุรกิจเกาหลีใต้เดินทางสู่เขตกว่างซี” เป็นครั้งแรก ในพื้นที่จัดแสดงสินค้าจาก “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” มีธุรกิจจากฝรั่งเศสและประเทศที่มีส่วนร่วมข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางจำนวน 17 ประเทศเข้าร่วม

RCEP หนุนความร่วมมือจีน-อาเซียน