โดรนตรวจสอบสายส่งไฟฟ้าอัตโนมัติระยะทาง 90,000 กิโลเมตรในยูนนานได้สำเร็จ

2022-11-24 08:58:19
แหล่งที่มา :Xinhua

ล่าสุด อำเภอเต๋อชิง แคว้นปกครองตนเองชนชาติทิเบต ตี๋ชิ่ง มณฑลยูนนาน เสร็จสิ้นการใช้โดรนตรวจสอบสายส่งไฟฟ้าขนาด 35 kV แบบอัตโนมัติได้สำเร็จ โดยระยะทางเริ่มจากอำเภอเต๋อชิงไปยังหมู่บ้านหมิงหย่ง ซึ่งหมายถึงว่า ปัจจุจุบัน สายส่งไฟฟ้าขนาด35 kV ขึ้นไปของยูนนานสามารถใช้โดรนตรวจสอบอัตโนมัติได้แล้ว ตลอดจนสายส่งไฟฟ้าระยะทาง 90,000 กิโลเมตรก็สามารถใช้โดนตรวจสอบอัตโนมัติได้เช่นกัน

โดรนกำลังตรวจสอบสายส่งไฟฟ้าในภูเขาหิมะเหมยหลี่ (ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565)

“ในอดีต การตรวจสอบสายส่งไฟฟ้าระยะทาง 100 กิโลเมตรด้วยแรงงานคนจะต้องใช้เวลา 20 วัน แต่การตรวจสอบด้วยโดรนใช้เวลาเพียง 4 วันเท่านั้น”เจ้าหน้าที่บริษัท China Southern Power Grid (CSG) ของจีน สาขามณฑลยูนนาน กล่าว

เนื่องจากมณฑลยูนนานมีลักษณะภูมิประเทศที่ประกอบด้วยภูเขาสูงและหุบเขาลึก และมีระดับความสูงเหนือน้ำทะเลแตกต่างกันมาก เช่น จุดที่ต่ำที่สุดมีความสูงประมาณ 10 เมตร ส่วนที่สูงที่สุดมีความสูงมากกว่า 6,000 เมตร ซึ่งสายส่งไฟฟ้ามากกว่า 80%  ของยูนนานตั้งอยู่ในพื้นที่เนินเขา เจ้าหน้าที่บริษัท CSG ของจีน สาขามณฑลยูนนาน แนะนำว่า การใช้โดรนตรวจสอบอัตโนมัติจะทําให้การปฏิบัติงานและการบํารุงรักษาโครงข่ายไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และมีความเป็นอัจฉริยะมากยิ่งขึ้น อนึ่ง ยังช่วยลดแรงงานบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานด้วย

แหล่งที่มา:สำนักข่าวซินหัว

โกว เสี่ยวหรง/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร

โดรนตรวจสอบสายส่งไฟฟ้าอัตโนมัติระยะทาง 90,000 กิโลเมตรในยูนนานได้สำเร็จ