สัมผัส “เมืองอัจฉริยะ” ประสบการณ์ใหม่ในงานเอ็กซ์โป

2022-11-24 08:52:40
แหล่งที่มา :Yunnan Daily

โครงข่ายไฟฟ้าระบบดิจิทัล การคมนาคมแบบดิจิทัล แพลตฟอร์มข้อมูลพลังงาน ทางหลวงอัจฉริยะ พอร์ตอัจฉริยะ การเกษตรอัจฉริยะ... เราสามารถพบเห็นองค์ประกอบของความเป็นเมืองอัจฉริยะได้อยู่ทั่วไปในงานเอ็กซ์โปจีน - เอเชียใต้ ครั้งที่ 6 ปัจจุบัน เมืองที่เราอาศัยอยู่นั้นนับวันจะมีความเป็นอัจริยะมากยิ่งขึ้น

จื้อ เจี้ยนเฟย/ข่าว ยูนนานเดลี่

โกว เสี่ยวหรง/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร

สัมผัส “เมืองอัจฉริยะ” ประสบการณ์ใหม่ในงานเอ็กซ์โป