เยี่ยมชมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในงานเอ็กซ์โปจีน - เอเชียใต้ ครั้งที่ 6

2022-11-22 11:33:44
แหล่งที่มา :Xinhua

ในงานเอ็กซ์โปจีน - เอเชียใต้ ครั้งที่ 6 และงานแสดงสินค้านำเข้าและส่งออกคุนหมิงแห่งประเทศจีน ครั้งที่ 26 ได้มีการจัดแสดงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจำนวนมากภายในฮอลล์การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ซึ่งดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมอย่างมาก

เยี่ยมชมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในงานเอ็กซ์โปจีน - เอเชียใต้ ครั้งที่ 6