ผ่านกาลเวลา 30 ปี หมู่บ้านประมงเล็ก ๆ กลายเป็นท่าเรือชินโจวที่คึกคัก

2022-09-16 16:24:32
แหล่งที่มา :Xinhua

ท่าเรือชินโจว เป็นศูนย์กลางที่สำคัญของการขนส่งทางภาคตะวันตกของจีน ซึ่งผสมผสานการขนส่งทางเรือและทางรถไฟที่เชื่อมทางบกเข้ากับทางทะเล ท่าเรือชินโจวเริ่มก่อสร้างขึ้นในปี 2535 ตลอดช่วง 30 ปีที่ผ่านมา ท่าเรือชินโจวได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นท่าเรือคอนเทนเนอร์อัตโนมัติที่เชื่อมต่อทั้งทางเรือและทางรถไฟ ปัจจุบัน ท่าเรือชินโจวได้จัดตั้งระบบโลจิสติกส์ที่ครอบคุลมทั้งด้านผลิตภัณฑ์น้ำมัน ศูนย์คอนเทนเนอร์ ถ่านหิน รถยนต์ เป็นต้น และสามารถให้บริการเช่าตู้คอนเทนเนอร์ได้ทุกวัน รวมทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟจีน-ยุโรปได้ด้วย โดยได้เปิดเส้นทางตู้คอนเทนเนอร์ทั้งในและต่างประเทศรวมกว่า 60 เส้นทาง เชื่อมต่อกับท่าเรือมากกว่า 200 แห่งในกว่า 100 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก ท่าเรือชินโจวในอดีตที่เคยเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ ปัจจุบันได้กลายเป็นท่าเรือนานาชาติที่ทันสมัยและคึกคัก

ผ่านกาลเวลา 30 ปี หมู่บ้านประมงเล็ก ๆ กลายเป็นท่าเรือชินโจวที่คึกคัก